News

Our CD available

05/12/2014 12:30

Už nad Šenkvicáma mesác svíci...

 1. Otvírajte bránu
 2. Ked sem išel prez Šenkvice
 3. Mám ja milú, peknú bílu
 4. Niže Debrecína
 5. Slnko sa smeje
 6. Sedzí maci
 7. Slnko zašlo, mesác vyšel
 8. To šenkvické šíre pole - Skoro ráno ránečko - Ked sem šel jednúc
 9. Vím ja jeden hájiček
 10. Majerán, majerán - Šla židofka
 11. Prez Šenkvice maluvaná dlážka
 12. Zasadzil som čerešničku
 13. V šírem poli rokyta - Kam ty ideš nevesta
 14. Všírem poli hruška stojí
 15. Po doline cichý vetrík povívá
 16. Bíla ruža rozkvitala
 17. Ach, Bože mój
 18. Parta, moja parta
 19. Ach mamenka budem sa vydávat
 20. Ten pezinský zámeček - V Pezinečku pri vínečku
 21. Ked sem šel dolinku - Bola jedna krásna panna
 22. Už nad Šenkvicáma mesác svíci
 23. BONUS - Šenkvická dolina - Medzi dvoma vršky

Our sponsors

Elstra s.r.o.

Mgr. Peter Fitz

Ing. Jozej Kocanda CSc.

Ing. Karol Motyka

Ing. Vojtech Trubač

Peter Illy

 

Thanks to all,

who donated 2% of tax!